Pojęcia

Pojęcia związane Misskey.

ActivityPub

Protokół(metoda) używana do osiągnięcia zdecentralizowanej natury Misskey. Wykorzystanie jego pozwala instancjom na komunikacje między sobą, tworząc też rzecz nazywaną Fediwersum.

AiScript

Język programowania stworzony z myślą o Misskey. Zobacz tutaj po więcej informacji

API

Jest to interfejs pozwalający na operowanie Misskey za pomocą programu, dostępne dla każdej instancji. Więcej informacji

Bot

Konto kontrolowane przez program.

CW

Jest to skrót od "Ostrzeżenie o treści". Funkcja ukrywająca zawartość posta, chyba że użytkownik wyraźnie zażąda jej pokazania. Zazwyczaj używana do ukrywania treści długich postów, spojlerów albo materiałów kontrowersyjnych. Więcej informacji

Fediwersum

Sieć różnych instancji korzystających z innych platform które komunikują się z sobą, zaliczając w to Misskey.

GTL

Skrót od "Global TimeLine" - Globalna oś czasu - więcej przeczytasz tutaj.

HTL

Skrót od "Home TimeLine" - Tablica domowa/główna, więcej przeczytasz tutaj

LTL

Skrót od "Local TimeLine" - Tablica lokalna, pokazuje wszystkie posty wysłane na instancji. więcej przeczytasz tutaj

MFM

Skrót od "Markup language For Misskey" - język znaczników do używania z Misskey - więcej przeczytasz tutaj.

NSFW

Skrót od "Not Safe For Work" - funkcja pozwalająca otagować zdjęcie jako "NSFW"(Nie bezpieczne w pracy) i ukryć je za życzeniem użytkownika.

Renote

Cytowanie wysłanego już posta, udostępnianie istniejącego posta, lub post stworzony poprzez którąś z tych czynności - więcej przeczytasz tutaj.

STL

Skrót od "Social TimeLine" - Pokazuje posty zarówno z lokalnej instancji, jak i od osób które obserwujesz. więcej przeczytasz tutaj.

Ai(藍)

Ai(藍) to oficjalna maskotka Misskey.

Aktywni użytkownicy

Użytkownicy wsród wszytkich, którzy używają swojego konta

Instancja

Serwer otwarty do internetu, który udostępnia usługę jak na przykład Misskey.

Dodatkowe Emoji

Emoji dostarczone przez twoją instancje. Emoji które nie są dostarczone przez instacje, ale są dostępne są nazywane "Emotikonami Unicode"Dowiedz się więcej

Panel sterowania

Panel z ustawieniami instancji dostępny dla Administratorów i moderatorów

Wyciszenie

Jest to stan kiedy posty użytkownika nie mogą być ustawione na "Publiczne". Może być nadane użytkownikowi przez Moderacje.więcej przeczytasz tutaj.

Kolejka zadań

System używany do nadawania aktywności innych instancji itp.

Zawieszenie

Stan który powoduje że konto użytkownika jest niedostępne.

Dysk

Funkcja pozwalająca użytkownikowm organizować pliki jakie wrzucili do Misskey. więcej przeczytasz tutaj.

Notki

Inaczej posty, mogą zawierać tekst, obrazy, ankiety i wszystko to co zostało wrzucone na Misskey. więcej przeczytasz tutaj.

Misskit

Użytkownik Misskey.

Moderator

Osoba zarządzająca społecznością instancji poprzez wyłącznie kont spam, wyciszając konta, usuwając nieodpowiednie posty itp.

License

Dokument który określał legalne wykorzystanie zasobu.

Remote/Zdalne

Używane w kontekście instancji innej niż twoja. Również używane jako prefiks w terminach "zdalny użytkownik". Przeciwieństwo "Lokalne"

Federacja

Udostępnianie informacji stworzonych na jednej instancji z inną instancją.

Lokalne

Używane w kontekście twojej instancji. Używane jako prefiks w terminach jak "Lokalni użytkownicy", "Lokalna oś czasu". Przeciwieństwo "zdalnej"