Webhooki

Ta funkcja jest dostępna w Misskey od wersji 12.109.0.

To jest funkcja eksperymentalna, nie jest ona stabilna, oraz w przyszłości może ulec zmianie.

Misskey dostarcza webhook który pozwala na otrzymywanie różnych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Możesz zarządzać Webhookami w Ustawieniach > Webhooki.

Kiedy webhook jes zarejestrowany, żądanie HTTP jest wysłane do określonego URL za każdym razem kiedy określone zdarzenie nastąpi. Metoda żądania będzie POST i zawierać JSON w swoim ciele. Poza tym nagłówek żądania będzie zawierać sekret ustawiony w czasie rejestracji z nazwą X-Misskey-Hook-Secret. Możesz użyć tego sekretu do weryfikacji, czy żądanie jest autentyczne.

Dane będą zawierać następujące pola:

Jeżeli serwer docelowy zwróci błąd 5XX lub nie odpowie, żądanie jest ponownie wysyłane po pewnym czasie.

Webhooki mogą indywidualnie mieć ich aktywny status zmieniony z ekranu administracji, aby chwilowo zatrzymać wysyłanie żądań.

Zdarzenia

Wykonanie jego wyśle webhook.

Obserwacja

Zdarza się gdy kogoś zaobserwujesz.

Zaobserwowany

Wykona się kiedy zostaniesz zaobserwowany.

Przestań obserwować

Dzieje się kiedy przestaniesz obserwować kogoś.

Wpis

Dzieje się kiedy zapostujesz notkę.

Odpowiedź

Dzieje się kiedy ktoś odpowie na twoją notkę.

Renote

Dzieje się kiedy ktoś zrepostuje twój post.

Wzmianka

Dzieje się kiedy ktoś o tobie wspomni.