Strony

Strony na Misskey pozwalają utworzyć personalizowane strony internetowe. Możesz w nich zawrzeć dowolne media i formatowanie, a nawet uruchamiać zaprogramowane skrypty. Podobnie jak z wieloma innymi funcjami Misskey, możesz formatować swoją zawartość używając MFM.

Strony Misskey są składowe z różnych typów bloków, które możesz przeciągać i upuszczać.

Bloki z zawartością

Bloki z zawartością wyświetlają określoną treść użytkownikowi

Sekcje

Grupowanie bloków w sekcje.

Tekst

Wyświetla użytkownikowi tekst. Oczywiście ten tekst może też być formatowany za pomocą MFM.

Obrazy

Pokazuje obrazy wybrane z Dysku użytkownika

Pole tekstowe

Wyświela pole tekstowe. Nie obsługuje formatowania

Dołączona notka

Dołącza notkę do strony

Bloki do uzupełnienia

Bloki do uzupełnienia pozwalają tworzyć interaktywne strony. Dane z tych bloków mogą być wykorzystane w skryptach i zmiennych

Bloki specjalne

Specjalne bloki pozwalają na tworzenie bardziej zaawansowanych stron. Można za pomocą nich automatycznie tworzyć wpis lub manipulować stroną.

Zmienne

Zmienne pozwalają tworzyć dynamiczne strony. Możesz dołączać wartości pisząc { nazwa zmiennej } w tekście. Na przykład, w Witaj { rzecz } świecie!, jeśli wartość zmiennej (rzecz) to ai, to tekst zmieni się na Witaj ai świecie!.

Wartości są obliczane od góry do dołu, więc nie możesz odwołać się do zmiennej zdefiniowanej poniżej w danej zmiennej. Na przykład, jeśli są trzy zmienne, A, B, C, które są zdefiniowane w tej kolejności, A i B mogą być odwoływane w definicji C; jednak B i C nie mogą być odwoływane w definicji A.

Aby uzyskać wynik od użytkownika, umieść blok "Wejście" na stronie i ustaw "Nazwa zmiennej" na nazwę zmiennej, w której chcesz przechować wartość (zmienna zostanie automatycznie utworzona przez blok).

Funkcje mogą być użyte w celu zgrupowania obliczeń w ponownie wykorzystywalnej formie. Aby utworzyć funkcję, utwórz zmienną typu "Funkcja". Funkcja może mieć sloty(Argumenty) i wartości w slotach są dostępne jako wartości funkcji. Poza tym są też funkcje wyższego stopnia które używają innych funkcji jako argument. Funkcje mogą być predefiniowane lub zdefiniowane z slotach wyższych funkcji.