Układ interfejsu

Układ interfejsu jest to jedna z funkcji personalizacji Misskey. Pozwala ona tworzyć niestandardowe i bardziej wypełnione informacjami interfejsy użytkownika, wyświetlając wiele widoków, zwanych "kolumnami", obok siebie. Ta opcja jest tylko dostępna na urządzeniach z ekranym odpowiednio wielkim - na przykład na komputerze lub laptopie.

Dodawanie kolumn

Możesz dodać kolimnę klikając prawym przyciskiem myszy w tło decku i wybierając "Dodaj kolumnę". Możesz również kliknąć ikonę '+' po prawej stronie ekranu.

Przenoszenie kolumn

Kolumny mogą być przenoszone poprzez przeciąganie i upuszczanie lub za pomocą opcji menu kolumny "Przenieś" (kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny).

Poziomy podział kolumn

Kolumny mogą być podzielone wertykalnie jak i horyzontalnie. Otwórz menu kolumny i wybierz "Zestaw z kolumną po lewej" aby przenieść bieżącą kolumnę poniżej kolumny po lewej. Aby odstawić kolumnę wybierz "Odstaw kolumnę po prawej" z menu kolumny.

Konfiguracja ułożenia kolumn

Wybierz "ustawienia kolumn" w menu kolum aby zmienić ułożenie kolumn. Możesz tam też zmienić nazwę i szerokość kolumny. Jeżeli kolumna jest elastyczna, to zapełni całą wolną przestrzeń. Jeśli nie, to będzie miała określony rozmiar.

Ustawienia decku

Ustawienia związane z ułożeniem decku są w ustawieniach. Możesz je znaleść w menu z kołem zembatym po lewej stronie ekranu.

Profile ustawień interfejsu

Możesz tworzyć/ładować profile interfejsu klikając w menu w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz "Nowy profil" aby stworzyć nowy pusty deck do personalizacji. Wybierz inny profil aby przełączyć się na niego. Przycisk kosza usuwa bieżący profil.