Wykresy

Misskey może generować i wyświelać wykresy różnych źródeł. Wykresy pozwalają uzyskać wizualnie informacje na temat użycia, statusie federacji i aktywności użytkowników

Wykresy instancji są widoczne z strony z informacjami instancji (dostępna klikając w logo instancji w menu nawigacji)

Poniżej jest opis każdego wykresu i jego zawartości:

Wykres federacji

Pokazuje informacje na temat federacji instancji/

Pub

Ilość instancji do których publikowane są materiały

Sub

Liczba instancji które odtrzymują dane od innych instancji

Odebrane

Liczba instancji które wysłały materiał do tej instancji.

Dostarczone

Liczba instancji do których dostarczone zostały posty.

Wstrzymane

Liczba instancji które napotkały błąd przy dostarczaniu postów.

Wykres aktywnych użytkowników

Wykres aktywności tej instacji

Odczyt i zapis

Liczba ludzi którzy odczytali i napisali posty.

Odczyt

Liczba użytkowników która odczytała materiały.

Zapis

Liczba użytkowników która wykonałą wpisy

< Tydzień

Liczba użytkowników z kontem młodszym niż tydzień

< Miesiąc

Liczba użytkowników z kontem młodszym niż Miesiąc

< Rok

Liczba użytkowników z kontem młodszym niż rok

> Tydzień

Liczba użytkowników z kontem starszym niż tydzień

> Miesiąc

Liczba użytkowników z kontem starszym niż tydzień

> Rok

Liczba użytkowników z kontem starszym niż rok