Reklamy

Misskey może wyświetlać reklamy na ośi czasu instancji i w innych miejscach jeżeli administrator je włączy. Możesz ograniczyć wyświetlanie reklam klikając w jej prawy górny róg.

Jeżeli liczba reklam na instacji jest mała to reklama nadal może się często wyświelać mimo prób ograniczania wyświetlania.

Konfigurowanie reklam (Administratorzy)

Możesz dodać, edytować lub usunąć reklamy z panelu sterowania instancji. Możesz ustawić obraz, link, kształt i wielkość reklamy wyświetlanej.