Misskey API

Misskey udostępnia API które możesz wykorzystać do tworzenia klientów do Misskey, usług internetowych połączonych z Misskey, botów, itp. ("Aplikacje").Posiadamy również API strumieniowe, dzięki czemu można tworzyć aplikacje z możliwością pracy w czasie rzeczywistym.

Używając oficjalnego SDK Misskey lub bibliotek nieoficjalnych można wygodniej korzystać z API, na przykład upraszczając niektóre z kroków opisanych w tym dokumencie. Zobacz tutaj więcej informacji na temat bibliotek.

Aby zacząć korzystać z API, musisz zdobć token dostępu powiązany z kontem którego chcesz używać z API. Ten dokument poprowadzi Cię przez proces zdobywania tokenu dostępu i pokaże jak korzystać z API.

Zdobywanie tokenu dostępu

Zazwyczaj API wymaga Tokenu Dostępu żeby wykonać żądanie. Token dostępu jest to zestaw danych powiązanych z użytkownikem, które identyfikuje który użytkownik korzsta z API i kontroluje jakie dostęp do operacji każdego tokenu dostępu.

Może być wiele relacji pomiędzy użytkownikiem a tokenem dostępu powiązanym z użytkownikiem i wiele tokenów dostępu może być wygenerowane dla danego użytkownika.

Możesz łatwo zdobyć token dostępu dla siebie, lub możesz zdobyć token dostępu dla użytkownika, który będzie korzystał z aplikacji.

Manualnie stwórz token dostępu

Możesz manualnie stworzyć swój token dostępu w Przeglądarkowym Interfejsie Misskey w 'Ustawienia > API'.

NIKOMU NIE UDOŚTĘPNIAJ SWOJEGO TOKENU DOSTĘPU

Zażadaj utworzenia tokenu

Any uzyskać token dostępu dla użytkownika aplikacji (lub po prostu "użytkownika"), możesz zarządać by został stworzony w następujący sposób.

Metoda tutaj opisana nazywa się MiAuth i ona tworzy token dostępu bez tworzenia aplikacji.

Nadal możesz stworzyć aplikację by uzyskać token dostępu.

Krok 1

Wygeneruj UUID. Od teraz będziemy na niego mówić ID Sesji.

ID Sesji powinien być generowany za każdym razem i nie powinien być ponownie używany.

Krok 2

Formularz uwierzytelniania aplikacji powinien zostac wyświetlony w przeglądarce użytkownika. Formularz uwierzytelniania może zostać otwarty za pomocą URL podobnego do tego:

https://{host}/miauth/{session}

gdzie:

 • {host} to instancja użytkownika (zazwczaj manualnie wpisana przez niego).
 • {session} to jest ID Sesji.

Jest też kilka parametrów żądań w URL:

NazwaOpis
nameNazwa Aplikacji
iconIkona Aplikacji。
callbackURL do którego użytkowink zostanie przekierowany po uwierzytelnieniu z ID Sesji dodanym by przekierować z parametrem żądania session.
permissionZgody których aplikacjia wymaga.
Lista zezwoleń które mogą być żądane, podzelona,. Lista zezwoleń jest dostępna tutaj.

Przykład:

https://misskey.io/miauth/c1f6d42b-468b-4fd2-8274-e58abdedef6f?name=MyApp&callback=https%3A%2F%2Fmyapp.example.com%2Fcallback&permisson=write:notes,write:following,read:drive

Krok 3

Po tym jak użytkownik odtrzymał dostęp do aplikacji, żądanie POST do URL formularza zwróci wynik w JSON zawierający token dostępowy jako odpowiedź.

https://{host}/api/miauth/{session}/check

gdzie:

 • {host} to instancja użytkownika (zazwczaj manualnie wpisana przez niego).
 • {session} to jest ID Sesji.- {session} is the session ID.

Właściwości zawarte w odpowiedzi:

NazwaOpis
tokenteoken dostępu użytkownika
userinformacje na temat użytkownika

Używanie API

Kiedy zdobędziesz token dostępu API możesz skorzystać z API tworząc rządania do różnych miejsc.

 • Wszytkie API HTTP są żądaniami POST, i zarówno żądanie jak i odpowiedź są w formacie JSON (wyjątkiem stanowią dysk/pliki/utwórz (drive/files/create)).
 • Określ Content-Type: application/json w nagłówku żądania.
 • Token dostępu jest zawarty w JSONie żądania z parametrem i.

Przykład JSONa z tokenem dostępu:

{
  "i": "HogEFugA1341",
  "detail": false
}

Token dostępu jest zawarty w JSONie żądania z parametrem i.

Po więcej informacji na temat API zobacz API Reference.

::: info Misskey nie używa API typu REST. :::

Oprócz interfejsu API HTTP, Misskey udostępnia również interfejs API strumieniowania. Więcej informacji o API strumieniowym można znaleźć tutaj.

Twoja instancja Misskey również zawiera dokumentacji api w /api-doc.