Skonfiguruj CDN

Tworząc instancję Misskey radzimy skorzystać z usługi CDN jak na przykład Cloudflare.

Używająć CDNa pozwala

  • Buforować statyczne materiały co obniża wykorzystanie serwera
  • Adres IP twojego serwera jest mniej widoczny co może ograniczyć ataki typu DoS itp.

Buforowanie

Misskey Web jest kompletnie statycznie i nie wymaga serwera do działania. Więc cała zawartość Misskey Web może być zbuforowana na CDNie. API Misskey nie może być buforowane

Musisz więc na swoim CDNie skonfigurować następujące opcje

  • Buforuj wszystkie żądania poza żądaniami /api/*. ( Cache all requests except /api/*.)

Nie musisz czyścić pamięci podręcznej/bufora aktualizując Misskey.